Techniques for Effective Language Learning

Wsparcie dla studentów filologii UAM w Poznaniu.

Ucz się skuteczniej.
Więcej czasu na relaks.
Mniej stresu.
Student przed komputerem / A student behind her computer
Ucz się skuteczniej.
Więcej czasu na relaks.
Mniej stresu.

Dla kogo?

Dla studentów języków obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Jeśli już masz słabe oceny.
 • Jeśli masz wrażenie, że ciągle jesteś zabiegany, nie masz czasu dla siebie.
 • Jeśli masz wrażenie, że innym wszystko przychodzi łatwiej lub inni potrzebują mniej czasu.
 • Jeśli boisz się, że z powodu stresu będziesz dostawał niższe oceny.
 • Jeśli za często zostawiasz pracę na ostatni moment - można to zmienić
 • Jeśli Twoje notatki, zeszyty itd. są w takim stanie, że trudno z nich korzystać, przygotowując się do testu.

Czy rozpoznajesz jedną z tych sytuacji? Dołącz do nas.

Krok po kroku

Jak nasze wsparcie działa krok po kroku?

 • Krok 1: Zapisujesz się przez tę stronę.
 • Krok 2: Dostajesz e-mail z godziną i miejscem indywidualnej rozmowy.
 • Krok 3: Przychodzisz na indywidualną rozmowę (45 min.), żebyśmy mogli zdiagnozować problem. Na to spotkanie przynosisz:
  • kalendarz (jeśli masz)
  • notatki
  • ewentualnie pomoce do uczenia się (np. fiszki, streszczenia, mapy myśli)
  • rozkład zajęć
  Podczas rozmowy możemy przyjrzeć się:
  • ocenom
  • motywacji i satysfakcji ze studiów
  • ilości czasu poświęconego na naukę
  • kiedy się uczysz
  • planowaniu pracy
  • notatkom i organizacji materiału
  • technikom uczenia się: w jaki sposób uczysz się słówek, gramatyki, wymowy, długich tekstów.
  • poziomowi stresu i samopoczuciu przed egzaminami
 • Krok 4 (w grudniu i styczniu): Bierzesz udział w tematycznych warsztatach w małych grupach. Uczestniczysz tylko w tych warsztatach, które dotyczą Twoich problemów. Mamy następujące warsztaty:
  • zarządzenie czasem: planowanie, skuteczna organizacja dnia i czasu wolnego, samodyscyplina
  • organizacja materiałów do studiów: zeszyty, kartki/ handout’y, miejsce do nauki i skupienia się
  • robienie notatek: streszczenia, tabele, odróżnienie treści ważnych od szczegółów
  • techniki uczenia się: jak możesz uczyć się słownictwa, gramatyki, mówienia; kiedy, jak często i jak długo
  • radzenie sobie ze stresem: co robić przed i podczas egzaminów, prezentacji itp.
  Możesz także zapisać się bezpośrednio na warsztaty, bez kroków 1 do 3.
 • Krok 5: W pozostałej części roku akademickiego masz możliwość rozmowy i spotkań z trenerami, jeśli pojawiają się problemy.

  Wszystko jest bezpłatne.

Zapisz się na rozmowę

Proszę wpisać uniwersytecki adres e-mail (@st.amu.edu.pl)

Wydział:

Kierunek/Język:


Jakie terminy Tobie pasują? (proszę zaznaczyć jak najwięcej możliwych opcji)

Dodatkowe opcje
Zapisz się na warsztaty

W tej chwili nie są planowane warsztaty.


Również Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM i inne jednostki UAM organizują wiele warsztatów, które są bezpłatne dla studentów UAM.
Deklaracja priwatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu i w związku z programem TELL (Techniques of Effective Language Learning).

Dane osobowe
 • Tylko koordynatorzy programu TELL (Bas van der Ham i Anna Broszkiewicz) oraz wykładowca, z którym student/ka odbywa rozmowę indywidualną mają dostęp do danych osobowych, które należy wprowadzić podczas rejestracji na stronie TELL (tell.amu.edu.pl). Prowadzący warsztaty otrzymują następujące dane uczestników warsztatu: imię, nazwisko, wydział i kierunek studiów.
 • Dane są zapisane w zabezpieczonej bazie danych na serwerze UAM.
 • Adres mailowy jest używany tylko, żeby poinformować studenta/tkę o rozmowie indywidualnej, warsztatach i innych działaniach programu TELL.
 • Nie przechowujemy danych dłużej niż przez rok. Zaczynamy każdy nowy rok akademicki z nową pustą bazą danych.
 • Nie udostępniamy żadnych danych osobowych osobom trzecim – w tym Biurze Obsługi Studenta (BOS), wykładowcom i opiekunom roku. Udostępnianie jakichkolwiek informacji może odbyć się wyłącznie na wyraźną prośbę studenta/tki.
 • W dowolnym momencie studenci i studentki mogą wysłać e-mail na adres () z prośbą o usunięcie swoich informacji z bazy danych. Odbędzie się to w ciągu 5 dni roboczych.
 • Studenci i studentki, którzy wolą używać innego imienia niż imię używane w USOS, na przykład ze względu na tożsamość płciową, mogą wpisać imię i nazwisko, z którym się utożsamiają.
Informacje uzyskane podczas rozmów indywidualnych i warsztatów
 • Wszystkie informacje udostępnione przez studenta/tkę są ściśle poufne.
 • Informacje mogą być udostępniane osobom trzecim (wykładowcy, psycholog UAM, opiekun roku, ...) tylko za zgodą lub na prośbę studenta/tki.
 • Jedynym wyjątkiem od tych zasad jest sytuacja, gdy istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia studenta/tki.
 • Jeśli wykładowca - członek TELL poprosi o radę innego wykładowcę - członka TELL, zrobi to bez podawania informacji, które ujawniałyby dane wrażliwe student/tki.
 • Treść rozmów nie może być wykorzystywana do innych celów niż wsparcie studenta. Nie może być używana w celach badawczych.
 • Studenci zawsze mogą poprosić o rozmowę z nauczycielami spoza ich wydziału/instytutu, aby zagwarantować anonimowość.

Informacje

Do tej pory...

odbyliśmy

rozmowy z studentami

to ponad

godzin rozmów

studenci z

różnych filologii

zorganizowaliśmy

warszatów

Czytaj więcej

O nas

Nasz zespół

Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Renata Rydian
Renata Rydian
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Agnieszka Białek
Agnieszka Białek
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Marta Rudnicka
Marta Rudnicka
Studium Językowe UAM i Wydział Biologii

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Beata Nowakowska
Beata Nowakowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Bożena Mordarska
Bożena Mordarska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego, coach, trener FRIS

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Renata Rydian
Renata Rydian
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Agnieszka Białek
Agnieszka Białek
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Marta Rudnicka
Marta Rudnicka
Studium Językowe UAM i Wydział Biologii

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Beata Nowakowska
Beata Nowakowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Bożena Mordarska
Bożena Mordarska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego, coach, trener FRIS

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Filologii Romańskiej i wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Izabela Marciniak
Izabela Marciniak
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Renata Rybarczyk
Renata Rybarczyk
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka niemieckiego

Profil

Ten projekt jest możliwy dzięki wsparciu:

Rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Wydziału Anglistyki
Wydziału Neofilologii
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

UAM

© 2022 TELL - Deklaracja dostępności
Website and design: Bas van der Ham