// The workshop link

Warsztaty TELL - ważna informacja

Drodzy Studenci i Studentki,
ze względu na problemy techniczne z systemem zaplanowane na dzisiejszy i jutrzejszy dzień warsztaty nie odbędą się. Osoby, które zapisały się na warsztaty proszone są o pilne przesłanie na adres tell@amu.edu.pl następujących informacji: Imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł warsztatu, na który się zapisali.
Pozwoli to na przekazanie indywidualne potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

Przepraszamy za niedogodności.
Z pozdrowieniami,
Zespół TELL

Techniques for Effective Language Learning

Support for students of foreign languages at UAM in Poznań.

Learn more efficiently.
More time to relax.
Less stress.
Student przed komputerem / A student behind her computer
Learn more efficiently.
More time to relax.
Less stress.

Who can benefit?

This program is designed for students of foreign languages at Adam Mickiewicz University in Poznań.

Contact us...

 • if you are not satisfied with your grades.
 • if you are always in a hurry, with no time to spend on your own needs and/or interests
 • if you feel that people around you don’t spend as much time as you on studying, or it seems they effortlessly achieve success
 • if you are worried that you might get lower grades because you are stressed out
 • if you procrastinate and ignore your tasks until it’s almost too late - with TELL there is a way to change this!
 • if your notes, notebooks and other sources seem to be inadequate and mostly illegible, so you can’t use them to prepare for a test or exam.

Does it all sound familiar to you? If you think you suffer from one of these problems – contact us! Make an appointment – we are here to help you – you are not alone!

Step by step

How does it all work?

 • Step 1: Sign up on this page.
 • Step 2: You will receive an email with the date, time and venue of your one-to-one meeting with a counsellor.
 • Step 3: Show up at the meeting, which lasts approx. 45 minutes, so that we could talk and diagnose your problems. Be sure to bring:
  • your calendar (any form)
  • your notes
  • any other sources you use to study (summaries, mind maps, flashcards)
  • your timetable.
  During the meeting we will talk about and focus on:
  • your grades
  • your motivation and the level of satisfaction derived from your studies
  • the number of hours spent on learning
  • the time of the day which you devote to studying
  • planning your work
  • taking notes and organizing the material
  • learning techniques: which strategies do you use to learn vocabulary, grammar, pronunciation or study longer texts
  • stress levels and your overall well-being before the exams.
 • Step 4: You will be invited to join small-group workshops, which are usually organized in December, January or February. You will participate only in the workshops related to the problematic area which you have discussed with your counsellor in one-to-one meetings. The following workshops are organized within the TELL program:
  • Time management: planning, effective study and free time organization, self-discipline
  • Managing study-related aspects: notebooks, notepads, handouts, finding some space to study and focus on learning in an effective way
  • Taking notes: summaries, charts, distinguishing between the essential content and less relevant details
  • Learning techniques: learning vocabulary, grammar, speaking; when to learn, how often and for how long?
  • Stress management: what to do before and during tests, exams or presentations?
  You can also sign up for workshops directly by skipping steps 1 to 3.
 • Step 5: We encourage you to contact your counsellor during the remaining months of the academic year and talk to them if you need help or support.
 • Everything that we do here at TELL is free of charge.

Sign up for a one-to-one meeting

Please use your university e-mail address (@st.amu.edu.pl)
If you don't have any, please contact us by mail.

Faculty:

Study/Language:


Which time slots are the best for you (the more options you choose, the better):

Additional information
Sign up for workshops

All workshops are in Polish.

Liczymy na Twoją obecność

Prosimy, żeby zapisał(a) się tylko na te warsztaty, na które na pewno przyjdziesz. Przygotujemy dla Ciebie materiały i byłoby szkoda, jeśli inni studenci już nie mogą się zapisać, ponieważ ktoś inny zajął miejsce i się nie pojawił.

Please use your university e-mail address (@st.amu.edu.pl)
If you don't have any, please contact us by mail.

Faculty:

Study/Language:

Workshop When Where Free places Read more
PONIEDZIAŁKI 23. i 30. 01.2023 godz. 19:00-20:30 Online (Teams) no more places
Jak uczyć się efektywnie? Strategie uczenia się
Podczas warsztatu dowiesz się, jak efektywnie uczyć się słownictwa i gramatyki, aby nie tylko rozpoznawać słowa i znać zasady gramatyczne, ale przede wszystkim móc używać ich w mowie i piśmie. Omówimy też dobre techniki rozwijające umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, a także jak ćwiczyć mówienie w języku obcym na poziomie zaawansowanym. Będziesz miał/miała również okazję odkryć, jakie są Twoje strategie uczenia się i jakimi operacjami umysłowymi kierują się ludzie kreatywni, co im pozwala na łatwiejsze przyswajanie i przetwarzanie informacji jakże przydatne w życiu studenta/studentki.

Teachers: Anna Matera-Klinger and Leonor Sagermann Bustinza
PIĄTEK 27.01.2023 14:00-15:30 Online (Teams) still 6
Jak wyznaczać sobie cele, które motywują nas do skutecznego działania?
Czy zdarzyło Ci się wyznaczyć sobie cel i go nie zrealizować? I czuć z tego powodu dużą frustrację? Podczas warsztatu popracujemy nad tym, jakie cele dają nam większą szansę na skuteczne działanie (szczególnie w zakresie nauki języków obcych), jak je wyznaczać i co ustalić ze sobą, żeby je ostatecznie zrealizować. Dowiemy się też, jakie pułapki czekają na nas po drodze (i jak je omijać), a także, co nas naprawdę motywuje i jak to odkryć. Zapraszam na wspólną podróż do celu.

Teachers: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
PONIEDZIAŁEK 30.01.2023 19:30-21:00 Online (Teams) no more places
Jak wyznaczać sobie cele, które motywują nas do skutecznego działania?
Czy zdarzyło Ci się wyznaczyć sobie cel i go nie zrealizować? I czuć z tego powodu dużą frustrację? Podczas warsztatu popracujemy nad tym, jakie cele dają nam większą szansę na skuteczne działanie (szczególnie w zakresie nauki języków obcych), jak je wyznaczać i co ustalić ze sobą, żeby je ostatecznie zrealizować. Dowiemy się też, jakie pułapki czekają na nas po drodze (i jak je omijać), a także, co nas naprawdę motywuje i jak to odkryć. Zapraszam na wspólną podróż do celu.

Teachers: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
CZWARTEK 4.01.2024, 19:00-21:15 Online (Teams) still 10
Prokrastynacja - co mogę zrobić, aby lepiej zarządzać sobą w czasie i w końcu zacząć działać wg planu?
Podczas spotkania dowiesz się jakie są przyczyny odwlekania i jakim typem prokrastynatora/ki jesteś. Poznasz również sposoby na pokonanie prokrastynacji. Proszę, przygotuj się do spotkania i wypisz wszystkie zadania, które masz do wykonania w najbliższym tygodniu oraz oddzielnie wszystkie pomysły/zadania znajdujące się w Twojej głowie, które dotyczą Twojej dalszej przyszłości (to, co chciał(a)byś zrobić w najbliższych miesiącach, latach)
Oczywiście te notatki będą tylko dla Ciebie (nie będą nikomu udostępniane, ani nie będziesz musiał(a) o ich treści opowiadać na forum, ale przydadzą nam się do wykonania kilku ćwiczeń.)

Teachers: Anna Basińska

Również Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM i inne jednostki UAM organizują wiele warsztatów, które są bezpłatne dla studentów UAM.
Deklaracja priwatności
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu i w związku z programem TELL (Techniques of Effective Language Learning).

Dane osobowe
 • Tylko koordynatorzy programu TELL (Bas van der Ham i Anna Broszkiewicz) oraz wykładowca, z którym student/ka odbywa rozmowę indywidualną mają dostęp do danych osobowych, które należy wprowadzić podczas rejestracji na stronie TELL (tell.amu.edu.pl). Prowadzący warsztaty otrzymują następujące dane uczestników warsztatu: imię, nazwisko, wydział i kierunek studiów.
 • Dane są zapisane w zabezpieczonej bazie danych na serwerze UAM.
 • Adres mailowy jest używany tylko, żeby poinformować studenta/tkę o rozmowie indywidualnej, warsztatach i innych działaniach programu TELL.
 • Nie przechowujemy danych dłużej niż przez rok. Zaczynamy każdy nowy rok akademicki z nową pustą bazą danych.
 • Nie udostępniamy żadnych danych osobowych osobom trzecim – w tym Biurze Obsługi Studenta (BOS), wykładowcom i opiekunom roku. Udostępnianie jakichkolwiek informacji może odbyć się wyłącznie na wyraźną prośbę studenta/tki.
 • W dowolnym momencie studenci i studentki mogą wysłać e-mail na adres () z prośbą o usunięcie swoich informacji z bazy danych. Odbędzie się to w ciągu 5 dni roboczych.
 • Studenci i studentki, którzy wolą używać innego imienia niż imię używane w USOS, na przykład ze względu na tożsamość płciową, mogą wpisać imię i nazwisko, z którym się utożsamiają.
Informacje uzyskane podczas rozmów indywidualnych i warsztatów
 • Wszystkie informacje udostępnione przez studenta/tkę są ściśle poufne.
 • Informacje mogą być udostępniane osobom trzecim (wykładowcy, psycholog UAM, opiekun roku, ...) tylko za zgodą lub na prośbę studenta/tki.
 • Jedynym wyjątkiem od tych zasad jest sytuacja, gdy istnieje realne zagrożenie życia lub zdrowia studenta/tki.
 • Jeśli wykładowca - członek TELL poprosi o radę innego wykładowcę - członka TELL, zrobi to bez podawania informacji, które ujawniałyby dane wrażliwe student/tki.
 • Treść rozmów nie może być wykorzystywana do innych celów niż wsparcie studenta. Nie może być używana w celach badawczych.
 • Studenci zawsze mogą poprosić o rozmowę z nauczycielami spoza ich wydziału/instytutu, aby zagwarantować anonimowość.

Read more

So far...

we had

conversations with students

this is more than

hours

students from

different philologies

we organised

workshops

Read more

About us

Our team

Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Renata Rydian
Renata Rydian
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Agnieszka Białek
Agnieszka Białek
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Marta Rudnicka
Marta Rudnicka
Studium Językowe UAM i Wydział Biologii

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Beata Nowakowska
Beata Nowakowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Bożena Mordarska
Bożena Mordarska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego, coach, trener FRIS

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Renata Rydian
Renata Rydian
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Agnieszka Białek
Agnieszka Białek
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Marta Rudnicka
Marta Rudnicka
Studium Językowe UAM i Wydział Biologii

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Beata Nowakowska
Beata Nowakowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Bożena Mordarska
Bożena Mordarska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Studium Językowe UAM

Wykładowca języka angielskiego, coach, trener FRIS

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Instytut Lingwistyki Stosowanej, Neofilologia

Wykładowca języka angielskiego i niemieckiego, coach

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Barbara Syguła-Janowska
Barbara Syguła-Janowska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Olha Lehka-Paul
Olha Lehka-Paul
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Bas van der Ham
Bas van der Ham
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca języka niderlandzkiego

Profil
Anna Broszkiewicz
Anna Broszkiewicz
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego, coach

Profil
Urszula Zielińska
Urszula Zielińska
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego

Profil
Anna Basińska
Anna Basińska
Wydział Anglistyki

Pedagog i wykładowca pedagogiki oraz podstaw dydaktyki

Profil
Leonor Sagermann Bustinza
Leonor Sagermann Bustinza
Wydział Neofilologii

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Filologii Romańskiej i wykładowca języka hiszpańskiego

Profil
Anna Matera Klinger
Anna Matera Klinger
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka francuskiego i włoskiego

Profil
Izabela Marciniak
Izabela Marciniak
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka niemieckiego

Profil
Iwona Łęska-Drajerczak
Iwona Łęska-Drajerczak
Wydział Anglistyki

Wykładowca języka angielskiego i koordynator ESL

Profil
Renata Rybarczyk
Renata Rybarczyk
Wydział Neofilologii

Wykładowca języka niemieckiego

Profil

Ten projekt jest możliwy dzięki wsparciu:

Rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Wydziału Anglistyki
Wydziału Neofilologii
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

UAM

© 2024 TELL - Deklaracja dostępności
Website and design: Bas van der Ham