TELL - Wsparcie dla studentów filologii UAM w Poznaniu

Co to jest TELL i dla kogo?

TELL, czyli Techniques of Effective Language Learning – to program, który powstał na Wydziale Anglistyki i Neofilologii UAM w 2018r. Jego celem jest wsparcie studentów filologii obcych w zakresie szeroko rozumianych technik uczenia się, które obejmują m.in. zarządzanie swoim czasem, planowanie, radzenie sobie ze stresem, stawianie sobie celów i dążenie do ich realizacji, strategie uczenia się i motywacji.

Program TELL skierowany jest do studentów, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności podczas studiów. Biorą w nim udział nie tylko studenci z niskimi ocenami, ale również tacy, dla których głównym problemem jest stres lub którzy ciągle są zabiegani i nie mają żadnego wolnego czasu. Co prawda tacy studenci często kończą studia, ale ciężko jest przeżyć trzy lata lub pięć lat w stanie permanentnego stresu i strachu. A czasem wystarczą niewielkie zmiany, żeby nauka stała się nie tylko mniej stresująca, ale i przyjemniejsza.

Skąd pomysł?

Co roku wielu studentów rezygnuje ze studiów z powodu niezdanych egzaminów. Często są to studenci, którzy mieli dobre oceny na maturze i nie brakuje im motywacji do nauki. Ale gdy pytamy, jak się uczą, to okazuje się, że np. tylko odczytują listy ze słówkami zamiast też ćwiczyć je pisemnie, że nie wiedzą, jak robić i jak porządkować swoje notatki i że uczą się do kolokwium rano tuż przed testem. Często są to zdolni studenci, którzy szybko się uczą i dzięki temu dobrze im szło w szkole średniej mimo poważnych braków w technikach uczenia się. Jednak na uniwersytecie ilość materiału do opanowania jest znacznie większa i już nie wystarczy uczyć się w taki sposób jak dotychczas.

Zespół TELL tworzą empatyczni i doświadczeni wykładowcy. Wśród nas są zarówno pedagodzy, jak i coache. Wielu z nas już od lat pomaga studentom z technikami uczenia się i redukcją stresu. Często te interwencje okazywały się skuteczne, bo nie tylko oceny były wyższe, ale studenci również odzyskiwali pewność siebie i motywację, byli bardziej aktywni na zajęciach, czuli, że mieli kontrolę nad swoimi studiami i mieli więcej wolnego czasu na hobby i relaks. Chcieliśmy, żeby tego rodzaju wsparcie stało się rozwiązaniem systemowym, aby też studenci innych filologii obcych mogli z niego korzystać. Nie ma znaczenia, jaką filologię ktoś studiuje. Problemy są podobne, a studenci mają o wiele większy potencjał niż w danym momencie pokazują.

Jak działa TELL?

Listopad to miesiąc, w którym nasi studenci pierwszego roku zazwyczaj piszą już pierwsze kolokwia i otrzymują swoje pierwsze oceny na studiach. To jest moment, kiedy zdają sobie sprawę, że techniki uczenia się ze szkoły średniej już nie są skuteczne. Do udziału w programie studenci mogą się zapisać przez stronę tell.amu.edu.pl. Następnie są zapraszani na 45-minutową rozmowę indywidualną, podczas której pytamy o motywację, oceny, ambicje, stres, planowanie, metody uczenia się oraz o to, jak studenci się czują, czy doświadczają problemów ze skupianiem się itp. Większość studentów nie wie, w czym leży problem. Często myślą, że za mało czasu poświęcają na naukę, ale w praktyce okazuje się, że studia zajmują im nawet zbyt dużo czasu. A wszystko przez nieskuteczne metody uczenia się lub prokrastynację.

Następnie organizowane są warsztaty i tutoringi z zakresu w/w tematów, np. jak uczyć się skutecznie, jak zarządzać swoim czasem, jak poradzić sobie ze stresem, jak zmotywować się do pracy i przestać odkładać rzeczy na później. Dzięki nieustannemu wsparciu Dziekanów, Prorektorów i JM Rektora, wszystko jest dla studentów bezpłatne.

Z roku na rok informacje o TELL docierają do coraz szerszego grona studentów. Również coraz więcej wykładowców wie o projekcie i zachęca studentów z trudnościami do udziału w naszym programie. Cały czas udzielamy więc wsparcia studentom, ale chcemy również regularnie informować wykładowców, co mogą zrobić, aby studenci czuli się mniej zestresowani, mogli się skuteczniej uczyć i w rezultacie pokazać swój prawdziwy potencjał.

Z Newslettera SNJL